Skype: My status

Rejestracja rozwodów

Budynek CK and Partners Law Office świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji i restytucji nieruchomości. Reprezentujemy klientów dochodzących zwrotu nieruchomości od władających nimi posiadaczy, także odnośnie praw właścicieli, których mienie zostało odebrane lub ograniczone na podstawie przepisów o nacjonalizacji, "dekretu warszawskiego" lub w drodze wywłaszczenia.

Ustalamy stan prawny nieruchomości. Szacujemy wartość nieruchomości oraz możliwości przywrócenia własności prawowitym właścicielom. Przeprowadzamy postępowanie spadkowe, pomagamy w wyborze najlepszej drogi zaspokojenia roszczeń. Świadczymy pomoc w zakresie późniejszych czynności takich jak sprzedaż nieruchomości bądź oddanie nieruchomości pod wynajem, także pod kątem najkorzystniejszych rozwiązań w aspektach podatkowych. Pomagamy w negocjacjach między inwestorami a byłymi właścicielami zmierzającymi do przejęcia roszczeń wobec Skarbu Państwa.

Wiadomości z prawa świata