Skype: My status

Obsługa firm

OBSŁUGA PRAWNA

Kancelaria Adwokacka Piotr Cybula prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W ramach prowadzonej przez nas obsługi oferujemy szczególnie:

Prawo spółek

W ramach spraw z zakresu prawa spółek wykonujemy następujące usługi:

Fuzje, przekształcenia, podziały spółek:

Dochodzenie należności

Obsługa przedsiębiorców

W ramach obsługi przedsiębiorców Kancelaria Adwokacka Piotr Cybula wykonuje, w szczególności następujące usługi:

W ramach prowadzonej działalności spółka świadczy usługi prawne dla osób fizycznych, przede wszystkim w poniżej wskazanym zakresie:

Prawo spadkowe

W ramach spraw z zakresu prawa spadkowego Kancelaria Adwokacka Piotr Cybula wykonuje następujące usługi:

Dochodzenie należności

Spółka prowadzi postępowanie windykacyjne wierzytelności obejmujące:

Nieruchomości - obsługa prawna transakcji

Prawo prasowe i naruszenia dóbr osobistych:

Wiadomości ze świata prawa

Reprywatyzacja dopiero w 2012?

Wciąż nie wiadomo, kiedy wejdzie w życie ustawa o reprywatyzacji, choć jak wynika z wypowiedzi ministrów, została już przygotowana. Jednak wg rządu wciąż brakuje pieniędzy na realizację jej zapisów, więc właściciele odebranych majątków najprawdopodobniej będą musieli poczekać aż do 2012 roku. Przypominamy - ustawa zagwarantuje łatwiejszy sposób dochodzenia roszczeń - obecnie możliwe jest to jedynie na drodze sądowej.

Odzyskanie nieruchomości to nie nabycie

Odzyskanie prawa własności, mające charakter restytucyjny nie jest tożsame z nabyciem własności. Różnica istotnie wpływa na sytuację prawno - majątkową byłych właścicieli. Mogą oni natychmiast sprzedać nieruchomości i nie zapłacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Apele w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej

O przyspieszenie prac nad ustawą reprywatyzacyjną i jak najszybsze wprowadzenie jej w życie apelują już nie tylko byli właściciele, ale często takze władze samorządowe gmin, które władają obecnie majątkami, w stosunku do których roszczenia zgłosili byli właściciele. Gminy, których dotyczy problem obawiaja sie inwestować w mienie z uwagi na jego niepewny status. Ponoszą również wysokie koszty procesowe.

Co w nowej ustawie o obywatelstwie

Wg nowego projektu ustawy o obywatelstwie polskim, możliwe będzie przywrócenie obywatelstwa osobom, które je utraciły lub się go zrzekły. W tym trybie decyzję będzie mógł minister spraw wewnętrznych. Nowa instytucja nie będzie jednak dotyczyła osób, które "działały na szkodę Polski"

Dla emigrantów marcowych

Wg orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, uchwała Rady Państwa nr 5/58 nie stanowiła zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego ze skutkiem utraty obywatelstwa polskiego, o którym mowa w art. 13 ustawy z lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim w stosunku do osób, które podania o zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego złożyły po podjęciu uchwały.